Socijalno uključivanje

Socijalna isključenost u Crnoj Gori u najvećoj mjeri utiče na ugrožene grupe poput siromašnih, dugoročno nezaposlenih, žena, starih osoba, penzionera sa malim prihodima, osoba sa invaliditetom, izbjeglica i interno raseljenih, osoba sa HIV/AIDS, romske i egipćanske manjine itd. Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti iziskuje djelotvornije i adekvatnije usmjeravanje službi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i zapošljavanje.

Naši ciljevi

Unapređenje socijalne inkluzije kroz jačanje institucionalnog odgovora i usluga za najugroženije, i bolji kvalitet života svih muškaraca i žena kako bi u potpunosti ostvarili svoje mogućnosti. Naš cilj je da pomognemo Crnoj Gori da prevaziđe siromaštvo, socijalnu isključenost i rodnu neravnopavnost, čime će se ubrzati i agenda za integraciju zemlje u EU.Više

image
Jednake mogućnosti za sve

Naš cilj je da pomognemo Crnoj Gori da prevaziđe siromaštvo, socijalnu isključenost i rodnu neravnopavnost, čime će se ubrzati i agenda za integraciju zemlje u EU. Više

Naše priče

Projekti i inicijative

The project aims to support the process of providing services and durable solutions to the most vulnerable and marginalized groups in the country – people with disabilities, the elderly, the underprivileged, families at risk, etc. – both through nation-wide and local (municipal) level initiatives. Više

Pogledajte listu projekata
Izdvajamo publikaciju
Studija o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori

91.7 % Crnogoraca i Crnogorki vjeruje da je nasilje u porodici sveprisutno u zemlji. Međutim, svaka četvrta osoba smatra žrtvu odgovornom. Samo 13% ispitanika su bili voljni da priznaju da imaju lično iskustvo sa nasiljem u porodici.

Naša biblioteka
Veb prezentacije naših programa koji se finansiraju iz IPA fondova