Info centar
  • 70th Anniversary since women gained voting rights in Montenegro28.06.2016.On the occasion of the 70th anniversary since women in Montenegro gained the right to vote, the Delegation of the European Union to Montenegro, Ministry of Human and Minority Rights and UNDP, in cooperation with the Montenegrin National Theatre, organised a solemn academy. Through a multimedia programme, designed as a reflection on key moments in the history of women's political activism in Montenegro, the audience in the national theatre was able to see how women in Montenegro invested efforts in the past several decades to equally share the political space with men.

  • Predstavljeni rezultati kampanje „Bez barijera. Da posao ne stoji!“30.03.2016.Preduzetnici su putem portala www.bezbarijera.me prijavili ukupno 124 barijere, koje su svrstane u 8 kategorija, koje obuhvataju: neadekvatnu zakonsku regulativu, visoke takse, neefikasnu administraciju, finansijska ograničenja u pokretanju i vođenju biznisa, različita ograničenja u poslovanju, sivu ekonomiju, neadekvatnu inspekcijsku kontrolu i komplikovane i nejasne procedure.

  • Crna Gora u kategoriji zemalja sa veoma visokim razvojem po mjeri čovjeka14.12.2015.Prema izvještaju, vrijednost HDI za Crnu Goru iznosi 0.802. Prvi put od kada se ovaj indeks izračunava za našu zemlju, njegova vrijednost Crnu Goru svrstava u kategoriju zemalja sa veoma visokim stepenom razvoja po mjeri čovjeka i pozicionira je na 49. mjesto na rang listi od ukupno 188 zemalja i teritorija.

  • Početak kampanje “Bez barijera. Da posao ne stoji!“04.11.2015.Kampanja „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ namijenjena privrednicima koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima u poslovanju, omogućava lako prijavljivanje tih prepreka. Kroz ovu platformu, privrednici će državnoj upravi i lokalnim samoupravama ukazati na propise i administrativne prakse koje bi trebalo promjeniti ili ukinuti.

  • Za dva mjeseca skoro 500 poziva ka SOS liniji za žrtve nasilja u porodici26.10.2015.Za samo dva mjeseca od osnivanja, SOS linija za žrtve nasilja u porodici zabilježila je čak 497 zahtjeva za pomoć.

  • Održan Okrugli sto o Strategiji zaštite od nasilja u porodici 2016-202013.10.2015.Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Tematskom grupom za rodnu ravnopravnost i ljudska prava u okviru sistema UN za Crnu Goru, organizovalo je Okrugli sto na temu nacrta Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020) u čijem radu su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, centara za socijalni rad, pravosuđa, policije i nevladinih organizacija.

  • Obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici01.10.2015.U okviru projekta “Pristup pravdi za žrtve nasilja” 28. i 29.septembra u hotelu Mediteran u Bečićima održan je obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici, u organizaciji UNDP-a i nevladine organizacije Centar za ženska prava. Cilj programa je bio edukacija predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama.

  • Međunarodna konferencija o niskokarbonskom turizmu28.09.2015.Međunarodna konferencija o niskokarbonskom turizmu će se održati 9. i 10. oktobra 2015. godine, u hotelu Maestral, u Budvi. Konferenciju organizuje Centar za održivi razvoj/UNDP, u saradnji sa Ministarstvom za održivi razvoj i turizam u Vladi Crne Gore.

  • Predstavljanje rezultata projekta "Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori - www.mojgrad.me"15.09.2015.Ministarstvo finansija, u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i NVO Institut alternativa, organizuje događaj na kojem će biti predstavljeni rezultati projekta “Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori - www.mojgrad.me.“

  • Crna Gora uspostavila besplatnu, nacionalnu SOS liniju za žrtve nasilja u porodici08.09.2015.Da li znate kako da prepoznate nasilje u porodici? Znate li koji su sve oblici i aspekti nasilja? Znate li kome da se obratite za pomoć i koje mjere su dostupne za zaštitužrtve? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja od sada možete dobiti putem SOS linije za žrtve nasilja u porodici. Ova linija je besplatna, nacionalna, dostupna non-stop i svi pozivi ka njoj su anonimni.

Konktaktirajte UNDP u Crnoj Gori
Konktakti za medije Tel: +382 20 447 441
communications.me@undp.org