SubscribeSubscribe

Vijesti

 • Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi 05.07.2017.

  Javni poziv nevladinim organizacijama, akademskim institucijama i zainteresovanim pojedincima za predlaganje predstavnika/ce za članstvo u Savjetodavnoj grupi crnogorske komponente Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu

 • Rezultati konkursa za učešće u ReLOaD projektu 19.06.2017.
 • Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi 31.05.2017.

  U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi UNDP, a finansira Evropska unija, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori upućuje Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi...

 • Javni poziv za jedinice lokalne samouprave 24.04.2017.

  Javni poziv za jedinice lokalne samouprave - ReLOaD program

 • Šta za vas znači lokalna demokratija? 24.04.2017.

  Predstavljanje Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Idealna lokalna samouprava treba da inspiriše i predvodi zajednice kako bi ih učinili boljim mjestima za život. Najbolji način da se ovo postigne je da se odlučivanje što više približi onima koji imaju koristi od njega i pronađu novi načini za jačanje učešća građana u pronalaženju lokalnih rješenja.

 • Javni poziv nevladinim organizacijama 27.03.2017.

  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za jednog/u člana/cu Partnerskog odbora u Crnoj Gori Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu

 • Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma 10.02.2017.

  U okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, opredijeljena su sredstva za sufinansiranje inovativnih, investicionih projekata koji doprinose smanjenju efekata klimatskih promjena, odnosno utiču na smanjenje nivoa emisije CO2 u sektoru turizma. Javni poziv realizuje Privredna komora Crne Gore sa ciljem da se podstakne razvoj i realizacija inovativnih, investicionih projekata i inicijativa koje mjerljivo doprinose smanjenju nivoa emisija CO2 u sektoru turizma.

 • Za dva mjeseca skoro 500 poziva ka SOS liniji za žrtve nasilja u porodici 26.10.2015.

  Za samo dva mjeseca od osnivanja, SOS linija za žrtve nasilja u porodici zabilježila je čak 497 zahtjeva za pomoć.

 • Održan Okrugli sto o Strategiji zaštite od nasilja u porodici 2016-2020 13.10.2015.

  Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Tematskom grupom za rodnu ravnopravnost i ljudska prava u okviru sistema UN za Crnu Goru, organizovalo je Okrugli sto na temu nacrta Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020) u čijem radu su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, centara za socijalni rad, pravosuđa, policije i nevladinih organizacija.

 • Obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici 01.10.2015.

  U okviru projekta “Pristup pravdi za žrtve nasilja” 28. i 29.septembra u hotelu Mediteran u Bečićima održan je obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici, u organizaciji UNDP-a i nevladine organizacije Centar za ženska prava. Cilj programa je bio edukacija predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama.