SubscribeSubscribe

Vijesti

 • Javni poziv za jedinice lokalne samouprave 24.04.2017.

  Javni poziv za jedinice lokalne samouprave - ReLOaD program

 • Šta za vas znači lokalna demokratija? 24.04.2017.

  Predstavljanje Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Idealna lokalna samouprava treba da inspiriše i predvodi zajednice kako bi ih učinili boljim mjestima za život. Najbolji način da se ovo postigne je da se odlučivanje što više približi onima koji imaju koristi od njega i pronađu novi načini za jačanje učešća građana u pronalaženju lokalnih rješenja.

 • Javni poziv nevladinim organizacijama 27.03.2017.

  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za jednog/u člana/cu Partnerskog odbora u Crnoj Gori Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu

 • Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma 10.02.2017.

  U okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, opredijeljena su sredstva za sufinansiranje inovativnih, investicionih projekata koji doprinose smanjenju efekata klimatskih promjena, odnosno utiču na smanjenje nivoa emisije CO2 u sektoru turizma. Javni poziv realizuje Privredna komora Crne Gore sa ciljem da se podstakne razvoj i realizacija inovativnih, investicionih projekata i inicijativa koje mjerljivo doprinose smanjenju nivoa emisija CO2 u sektoru turizma.

 • Za dva mjeseca skoro 500 poziva ka SOS liniji za žrtve nasilja u porodici 26.10.2015.

  Za samo dva mjeseca od osnivanja, SOS linija za žrtve nasilja u porodici zabilježila je čak 497 zahtjeva za pomoć.

 • Održan Okrugli sto o Strategiji zaštite od nasilja u porodici 2016-2020 13.10.2015.

  Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u saradnji sa Tematskom grupom za rodnu ravnopravnost i ljudska prava u okviru sistema UN za Crnu Goru, organizovalo je Okrugli sto na temu nacrta Strategije o zaštiti od nasilja u porodici (2016-2020) u čijem radu su učestvovali predstavnici resornih ministarstava, centara za socijalni rad, pravosuđa, policije i nevladinih organizacija.

 • Obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici 01.10.2015.

  U okviru projekta “Pristup pravdi za žrtve nasilja” 28. i 29.septembra u hotelu Mediteran u Bečićima održan je obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici, u organizaciji UNDP-a i nevladine organizacije Centar za ženska prava. Cilj programa je bio edukacija predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama.

 • Crna Gora uspostavila besplatnu, nacionalnu SOS liniju za žrtve nasilja u porodici 08.09.2015.

  Da li znate kako da prepoznate nasilje u porodici? Znate li koji su sve oblici i aspekti nasilja? Znate li kome da se obratite za pomoć i koje mjere su dostupne za zaštitužrtve? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja od sada možete dobiti putem SOS linije za žrtve nasilja u porodici. Ova linija je besplatna, nacionalna, dostupna non-stop i svi pozivi ka njoj su anonimni.

 • Crna Gora postaje mjesto okupljanja mladih diplomata 10.07.2015.

  Ljetnja škola za mlade diplomate “Gavro Vuković“ stavlja Crnu Goru na globalnu diplomatsku mapu već osmu godinu zaredom! Sa mrežom od preko 300 mladih diplomata i predavača iz preko 50 zemalja koji su učestvovali u radu škole prethodnih sedam godina, Crna Gora postepeno postaje centar moderne diplomatije, prepoznatljiv širom svijeta.

 • Poštuj život,vrati oružje! 24.06.2015.

  Rješavanje problema nelegalnog oružja i viška municije je pitanje od izuzetnog značaja s obzirom da se tiče bezbjednosti građana. Svaki vraćeni komad oružja može potzencijalno da znači spašeni život! S tim u vidu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa UNDP, OEBS i NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT), uz podršku Evropske unije i Njemačke ambasade, pokrenulo je kampanju pod nazivom „Poštuj život, vrati oružje“.