SubscribeSubscribe

Vijesti

 • ReLOaD: Opština Kotor raspisala konkurs za dodjelu budžetskih sredstava nevladinim organizacijama 28.02.2018.

  Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

 • Znate li koje su posljedice nasilja u porodici i nasilja nad ženama? 27.09.2017.

  Svaka druga žena u Crnoj Gori bila je žrtva nasilja u nekom trenutku tokom svog života. Ne smijemo zatvrati oči jer nasilje ima dalekosežne posljedice po pojedinca, porodicu i cjelokupno društvo. Cijena nasilja je astronomska. Procjenjuje se da Crna Gora godišnje izgubi više od 233 miliona eura usljed posljedica koje nasilje uzrokuje po: društvenu dobrobit, zdravstvenu zaštitu i bezbjednost, radnu produktivnost, sprovođenje zakona i sektorske budžete. Šta možemo da učinimo, sada, odmah?

 • Izabrani članovi Savjetodavne grupe ReLOaD programa 24.08.2017.

  Članovi Savjetodavne grupe Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD...

 • Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi 05.07.2017.

  Javni poziv nevladinim organizacijama, akademskim institucijama i zainteresovanim pojedincima za predlaganje predstavnika/ce za članstvo u Savjetodavnoj grupi crnogorske komponente Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu

 • Rezultati konkursa za učešće u ReLOaD projektu 19.06.2017.
 • Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi 31.05.2017.

  U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi UNDP, a finansira Evropska unija, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori upućuje Javni poziv za članstvo u Savjetodavnoj grupi...

 • Šta za vas znači lokalna demokratija? 24.04.2017.

  Predstavljanje Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Idealna lokalna samouprava treba da inspiriše i predvodi zajednice kako bi ih učinili boljim mjestima za život. Najbolji način da se ovo postigne je da se odlučivanje što više približi onima koji imaju koristi od njega i pronađu novi načini za jačanje učešća građana u pronalaženju lokalnih rješenja.

 • Javni poziv za jedinice lokalne samouprave 24.04.2017.

  Javni poziv za jedinice lokalne samouprave - ReLOaD program

 • Javni poziv nevladinim organizacijama 27.03.2017.

  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za jednog/u člana/cu Partnerskog odbora u Crnoj Gori Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu

 • Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima, koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma 10.02.2017.

  U okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, opredijeljena su sredstva za sufinansiranje inovativnih, investicionih projekata koji doprinose smanjenju efekata klimatskih promjena, odnosno utiču na smanjenje nivoa emisije CO2 u sektoru turizma. Javni poziv realizuje Privredna komora Crne Gore sa ciljem da se podstakne razvoj i realizacija inovativnih, investicionih projekata i inicijativa koje mjerljivo doprinose smanjenju nivoa emisija CO2 u sektoru turizma.