Vijesti
  • Crna Gora postaje mjesto okupljanja mladih diplomata10.07.2015.Ljetnja škola za mlade diplomate “Gavro Vuković“ stavlja Crnu Goru na globalnu diplomatsku mapu već osmu godinu zaredom! Sa mrežom od preko 300 mladih diplomata i predavača iz preko 50 zemalja koji su učestvovali u radu škole prethodnih sedam godina, Crna Gora postepeno postaje centar moderne diplomatije, prepoznatljiv širom svijeta.

  • Poštuj život,vrati oružje!24.06.2015.Rješavanje problema nelegalnog oružja i viška municije je pitanje od izuzetnog značaja s obzirom da se tiče bezbjednosti građana. Svaki vraćeni komad oružja može potzencijalno da znači spašeni život! S tim u vidu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa UNDP, OEBS i NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT), uz podršku Evropske unije i Njemačke ambasade, pokrenulo je kampanju pod nazivom „Poštuj život, vrati oružje“.

  • Svjetski konkurs za Ekvator nagradu u oblasti održivog razvoja20.04.2015.Partnerstvo pod vođstvom Ujedinjenih nacija koje se fokusira na lokalne inovacije u oblasti održivog razvoja, raspisuje svjetski konkurs za nagradu „Equator Prize 2015“.

  • Razvoj inovativnih tehnologija za turizam u prirodi24.12.2014.U cilju predstavljanja ponude prekogranične destinacije na značajnim emitivnim tržištima, projekat će podržati predstavljanje po 5 agencija iz Crne Gore i iz Hrvatske na specijalizovanoj radionici u Stokholmu, Švedska. Kroz interaktivnu komunikaciju sa turoperatorima i agencijama sa švedskog tržišta, uz medijsku promociju, očekuju se konkretni dogovori za saradnju i povećanje broja turista sa ovog tržišta za specifične programe turizma u prirodi. Sredstvima projekta će biti pokriveni troškovi prevoza i smještaja (pun pansion) za po jednog predstavnika agencije.

  • Dobra komunikacija kao pokretač društvenog dijaloga i uključivanja građana u javne politike28.09.2014.Dobra komunikacijska praksa u javnom sektoru, koja podstiče na dijalog između javne uprave i civilnog društva i omogućava građanima da aktivno učestvuju u javnim politikama, od neprocjenjive je važnosti za razvoj i napredak zemalja jugoistočne Evrope, zaključili su učesnici Treće konferencije o vladinim komunikacijama u jugoistočnoj Evropi (SEECOM 2014) koja je danas završena u Budvi.

  • Beautiful Cetinje: Parkovima udahnuti novi život09.06.2014.UNDP kroz Centar za održivi razvoj, radi na rekonstrukciji dva parka na Cetinju. Pogledajte idejno rješenje za obnovu Njegoševog parka i parka 13. juli.

  • Partner UNDP- konsultantska kuća Arup dobila nagradu britanskog lista Gardijan za istraživanje u Crnoj Gori16.05.2014.Naš projekat iz oblasti prevencije HIV/AIDS je dobio pohvale za smanjenje emisije ugljenika u sektoru zdravstva. Britanski list The Guardian prepoznao je doprinos Programa prevencije HIV i tuberkuloze u smislu smanjenja emisije ugljenika u sektoru zdravstva. Ovaj prorgam sprovodi Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, a finansira Globalni fond za borbu protiv AIDS, tuberkuloze i malarije (GFATM).

  • Crna Gora dobila prvi izvještaj o stanju životne sredine na bazi indikatora18.03.2014.Izvještaji o stanju životne sredine u Crnoj Gori će ubuduće umjesto opisnih informacija ponuditi konkretne podatke, zasnovane na nacionalnoj listi indikatora. Prvi takav izvještaj, koji obuhvata period od 2009. do 2012. godine, predstavila je Agencija za zaštitu životne sredine, na konferenciji povodom izrade Nacionalne liste indikatora životne sredine i prvog Izvještaja o stanju životne sredine u Crnoj Gori na bazi indikatora.

  • Građani Crne Gore u procesu pristupanja EU17.03.2014.Visok stepen podrške građana integraciji Crne Gore u EU ne znači i visok stepen razumijevanja tog procesa. Veoma je važno da građani imaju pravovremene i kvalitetne informacije o EU, da razumiju sistem vrijednosti i standarde Unije, kao i da znaju da promjene ne nameće Brisel već unutrašnja potreba za reformama koje vode unapređenju kvaliteta života, rečeno je na okruglom stolu povodom nacrta Strategije za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pripremama Crne Gore za članstvo za period 2014-2018. godine.

  • Agencije UN u Crnoj Gori pod jednim krovom10.03.2014.Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i zamjenik Generalnog sekretara UN Jan Elijason svečano su otvorili Eko zgradu Ujedinjenih nacija, prvu takve vrste u regionu. U zgradi će, pod jednim krovom, UNDP, UNICEF, UNHCR i IOM zajedno raditi u okviru koncepta „Djelujući kao jedan“.