Pregled aktivnosti UNDP tokom 2013. godine

Jan 27, 2014

Od odgovora na krizu na Filipinima do uspješnih izbora na Madagaskaru i u Pakistanu, od Jug-Jug saradnje do Građanske bezbjednosti, godina 2013. je za UNDP bila od ogromnog značaja.