Podgorica dobija svoj prvi dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

04.02.2014.

Budući dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – dizajn projekta

Djeca sa smetnjama u razvoju u glavnom gradu Podgorici i njihovi roditelji nisu do sada imali mnogo izbora. Kako bi se pobrinuli za svoju djecu morali su ili da odustanu od posla ili da ih smjeste u ustanove. Stvari će sada promijeniti. Do 2015. godine Podgorica će dobiti svoj ​​prvi dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, što će olakšati živote tih porodica i osigurati nihovoj djeci povoljne uslove za razvoj i integraciju u društvo.

Ovo predstavlja važan korak u sprovođenju glavnih načela šire reforme socijalnog staranja - deinstitucionalizacije i decentralizacije. Uz podršku EU, osnivanje dnevnog centra je definisano u Memorandumu o razumijevanju koji su potpisali ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, gradonačelnik glavnog grada Podgorice Miomir Mugoša, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski, i ef Kancelarije UNICEF u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

Kuća koju je Gradu Podgorici ostavio u nasljeđe Batrić Jovićević biće rekonstruisana u moderno zdanje od 350 kvadratnih metara koje će prihvatiti oko tridesetoro djece. Pored toga, biće proširena crnogorska mreža centara za dnevno staranje o djeci sa smetnjama u razvoju. Prije četiri godine, Crna Gora je imala samo jedan ovakav centar, a sada ih već ima osam.

Prilikom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, g. Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore, rekao je: „Uz izgradnju dnevnog centra u Podgorici otvorićemo još jedan u Mojkovcu sljedećeg mjeseca, a takođe planiramo da izgradimo još tri ove godine - u Baru, Budvi i Rožaju“.

„Glavni grad Podgorica izdvaja dva miliona eura godišnje za mjere socijalne politike i, zajedno s partnerima iz međunarodne zajednice i Vlade Crne Gore, radi na unapređenju socijalnih usluga za najugroženije“, rekao je g. Miomir Mugoša, gradonačelnik Podgorice.

Vidljivi rezultati su već postignuti u okviru tekuće reforme sistema socijalne i dječje zaštite. „Prije nekoliko godina, gotovo 400 djece sa smetnjama i bez njih iz Crne Gore živjelo je u institucijama širom zemlje, kao i u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Danas je taj broj smanjen za 40%“, rekao je g. Bendžamin Perks, šef Kancelarije UNICEF u Crnoj Gori.

Jedan od ključnih ciljeva reforme socijalnog staranja je stvaranje sistema socijalnih servisa za podršku životu u zajednici. „Uz značajnu finansijsku podršku EU, i u svakodnevnoj saradnji s Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, kroz IPA projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije“***, država je od 2011. godine dobila gotovo 800 000 eura ulaganja u razvoj socijalnih servisa“, rekao je g. Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori.

Gđa Snežana Mijušković, sekretarka Sekretarijata za socijalno staranje Grada Podgorice predstavila je nedavno usvojeni Lokalni plan socijalne inkluzije 2014-2018., i kazala je: „Sprovođenje Plana počinje upravo današnjim potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju. Roditelji djece sa smetnjama u razvoju će sada biti u mogućnosti da rade i da žive punim životom sa svojom djecom, koja će više učestvovati u životu zajednice“.

*   *   *

Budući Centar za djecu sa smetnjama u razvoju rezultat je velike predanosti partnera:

- Grad Podgorica će obezbijediti kuću, svu potrebnu projektnu i tehničku dokumentaciju, kao i nadzor nad gradnjom;

- Ministarstvo rada i socijalnog staranja je odvojilo sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju Centra;

- Kancelarija UNICEF u Crnoj Gori će finansijski podržati rekonstrukciju i adaptaciju kroz projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije, IPA 2010“;

- Kancelarija UNDP u Crnoj Gori će osigurati puno sprovođenje međunarodnih standarda gradnje i mjera energetske efikasnosti, i osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom, kao i djelotvorno korištenje raspoloživih sredstava od strane cjelokupnog upravljačkog tijela u ovom projektu.

*   *   *

Projekat „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije“ finansira Evropska unija sa 3 miliona eura, a sprovode ga Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete uz tehničku i stručnu podršku Kancelarija UNDP i UNICEF u Crnoj Gori.