Saradnja između Crne Gore i UN može da služi kao primjer najbolje prakse u regionu

17.02.2014.

Brisel – „Saradnja između Crne Gore i Ujedinjenih nacija može poslužiti kao primjer najbolje prakse u zemljama u regionu koje su u procesu evropskih integracija“, rekao je g. Dirk Lange, šef Odjeljenja za Crnu Goru u okviru Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje. Na skupu nazvanom „Udruživanje snaga: Ujedinjene nacije i zemlje u kontekstu proširenja EU – Slučaj Crne Gore“, g. Lange je naglasio da Evropska komisija pozdravlja i podržava saradnju između Sistema UN i zemalja u kontekstu proširenja EU u sprovođenju ključnih reformi u okviru evropske agende. Događaj je održan u Briselu, u organizaciji Sistema UN u Crnoj Gori i crnogorske Kancelarije za podršku glavnom pregovaraču. To je bila prilika za predstavljanje rezultata saradnje Vlade Crne Gore i UN, kao i za razgovor o budućim aktivnostima u oblasti sprovođenja ključnih reformi i poboljšanja procesa pristupanja EU.

G. Aleksandar Andrija Pejović, državni sekretar - glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU, predstavio je napredak postignut u procesu pridruživanja, posebno naglasivši otvaranje pregovora o glavnim poglavljima koja se odnose na vladavinu prava. „Pregovori o pristupanju su složen zadatak i izazov za javnu upravu, ali i za crnogorsko društvo u cjelini. Podrška agencija UN značajno je doprinijela prethodnim fazama procesa pristupanja. Ujedinjene nacije su važan partner državi u ostvarivanju značajnih reformi, i Crna Gora računa na njihovu stalnu podršku u pregovaračkom procesu“, rekao je g. Pejović. On je takođe istakao značajnu podršku Sistema UN u razvoju ključnih strateških dokumenata, poput Akcionih planova za Poglavlja 23 i 24, Programa za pristupanje Crne Gore EU, kao i podršku reformama u sektoru pravosuđa i unutrašnjih poslova, javne uprave, sistema socijalne zaštite, zaštite životne sredine, održivog razvoja i drugih područja. On je posebno naglasio tehničku pomoć UNDP u okviru određenih pregovaračkih poglavlja i u jačanju kapaciteta za koordinaciju i programiranje IPA fondova.

G. Rastislav Vrbenski, stalni koordinator UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori predstavio je aktivnosti UNDP s naglaskom na Programu za razvoj kapaciteta (CDP), koji je fokusiran na podršku procesu pristupanja Crne Gore EU. G. Vrbenski je takođe izrazio očekivanje da će se ova plodonosna saradnja nastaviti i u budućnosti.

G. Bendžamin Perks, šef Kancelarije UNICEF u Crnoj Gori, predstavio je aktivnosti svog tima, posebno naglasivši projekte socijalnog uključivanja i projekte u domenu sveobuhvatne zaštite dječjih prava. On je izrazio zadovoljstvo saradnjom s Vladom Crne Gore u oblasti razvoja sistema zaštite dječjih prava i rekao da će UNICEF, kroz podršku nizu programa, nastaviti da bude pouzdan partner Crnoj Gori.