Dobra komunikacija kao pokretač društvenog dijaloga i uključivanja građana u javne politike

28.09.2014.

U Crnoj Gori završena Treća konferencija o vladinim komunikacijama u jugoistočnoj Evropi (SEECOM 2014):

Dobra komunikacijska praksa u javnom sektoru, koja podstiče na dijalog između javne uprave i civilnog društva i omogućava građanima da aktivno učestvuju u javnim politikama, od neprocjenjive je važnosti za razvoj i napredak zemalja jugoistočne Evrope, zaključili su učesnici Treće konferencije o vladinim komunikacijama u jugoistočnoj Evropi (SEECOM 2014) koja je danas završena u Budvi.

Konferencija SEECOM 2014 okupila je zvaničnike zadužene za komunikacije iz javnog sektora deset zemalja regiona, kao i neke od najistaknutijih komunikacijskih stručnjaka i praktičara iz Evrope i Sjedinjenih Država.

Konferenciju pod nazivom „Komuniciranje djelima“ podržali su Medijski program za jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer, Savjet za regionalnu saradnju, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, Britanska ambasada u Podgorici i Opština Budva.

U cilju unapređenja svoje misije i aktivnosti u jugoistočnoj Evropi, članovi SEECOM usvojili su dva ključna programa.

Prvi program je „Transparentnost, odgovornost i učešće javnosti“, koji nastoji da javnom sektoru za komunikacije u jugoistočnoj Evropi obezbijedi znanja i vještine o tome kako kroz djelotvorne komunikacijske prakse unapređivati transparentnost i odgovornost javne uprave i učešće javnosti u kreiranju politika.

Cilj drugog programa, „Komuniciranje evropskih integracija“, tiče se unapređivanja komunikacijskih znanja i vještina u javnom sektoru u jugoistočnoj Evropi u oblasti informisanja, edukovanja i uključivanja građana u poslove evropskih integracija.

G. Ognjan Zlatev, šef Predstavništva Evropske unije u Bugarskoj izabran je za sljedećeg Predsjedavajućeg SEECOM-a.

Udruženje za komunikacije u javnom sektoru u jugoistočnoj Evropi (SEECOM) dodijelilo je počasno članstvo glavnom govorniku na konferenciji g. Aleksu Ejkenu, izvršnom direktoru za komunikacije u Vladi Velike Britanije, kao i bivšoj članici Upravnog odbora i jednom od osnivača SEECOM gđi Nadici Dujović, za njihov izuzetan doprinos misiji i aktivnostima Udruženja u jugoistočnoj Evropi.

Na konferenciji je predstavljena inicijativa Vlade Velike Britanije poznata pod nazivom Red Tape Challenge (Red-tejp-čelendž), koja predstavlja onlajn platformu za široki javni dijalog usmjeren na eliminisanje komplikovanih administrativnih procedura i suvišne regulative koji opterećuju biznis i građane u Velikoj Britaniji.

Takođe, Fond za aktivno građanstvo – fAKT, najavio je dodjelu granta organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori za razvoj lokalne komunikacione platforme namijenjene eliminisanju komplikovanih administrativnih procedura i suvišne regulative u nacionalnim i lokalnim administracijama.

Cilj konferencije SEECOM 2014 bio je da afirmiše ulogu komunikacija u javnom sektoru kao pokretača dijaloga i saradnje između javne uprave, civilnog društva i građana, u cilju unapređenja javnih politika i stvaranja novih ekonomskih i društvenih vrijednosti.

Učesnici konferencije – zvaničnici zaduženi za komunikacije u javnom sektoru iz zemalja jugoistočne Evrope – iskoristili su ovu priliku da uspostave i obnove kontakte sa kolegama iz regiona, predstave primjere najbolje prakse i sa nekima od vodećih stručnjaka za komunikacije iz Evrope i svijeta prodiskutuju o pitanjima angažovanja građana u javnim politikama, komuniciranja u oblasti evropskih integracija i izgradnje zajedničke vizije razvoja javne diplomatije u jugoistočnoj Evropi.