Crna Gora uspostavila besplatnu, nacionalnu SOS liniju za žrtve nasilja u porodici

08.09.2015.

 

Izlaz postoji! Pozovi 080 111 111 za pomoć, savjet, podršku!

Da li znate kako da prepoznate nasilje u porodici? Znate li koji su sve oblici i aspekti nasilja? Znate li kome da se obratite za pomoć i koje mjere su dostupne za zaštitu žrtve? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja od sada možete dobiti putem SOS linije za žrtve nasilja u porodici. Ova linija je besplatna, nacionalna, dostupna non-stop i svi pozivi ka njoj su anonimni. SOS linija je prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja, koju pruža iskusno, obučeno, kompetentno osoblje, sa specijalizovanim znanjima iz oblasti rodno zasnovanog nasilja. Uspostavljanje SOS linije je rezultat saradnje Ministarstva rada i socijalnog staranja i NVO SOS Nikšić, uz podršku UNDP i Evropske unije. Ovo je značajan pomak u unapređenju sistema socijalne zaštite, a uvođenje SOS linije je u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Na zvaničnom predstavljanju kampanje, koja ima za cilj promociju ove nove socijalne usluge, Zorica Kovačević, ministarka rada i socijalnog staranja naglasila je značaj osnaživanja sistema zaštite žena i djece. “Broj prijava slučajeva nasilja u porodici je u porastu, ali to ne sugeriše da je više nasilja u porodici, već da je stvoren povoljniji zakonski okvir. Ujedno, povećan broj prijava ukazuje na promjenu svijesti kod građana/ki, čije povjerenje u sistem zaštite raste. Ipak, ovo je takođe i veliki izazov za institucije da pruže brz i efikasan odgovor”, zaključila je ministarka Kovačević.

Istraživanja koje je prije nekoliko godina sproveo UNDP, u saradnji sa nacionalnim partnerima, uz podršku EU, ukazala su na neke zapanjujuće podatke. U više od 80% slučajeva nasilja u porodici, članovi šire porodice žrtve su bili upoznati sa time, ali su samo u 29%, ili manje od trećine slučajeva ponudili pomoć žrtvi i njenoj djeci. Samo 12% ovih slučajeva su prijavljeni nadležnim organima.

Fiona Mekluni, stalna koordinatorka sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori pojasnila  je da je svaki drugi ispitanik u okviru ovog istraživanja rekao da poznaje nekog ko je trenutno žrtva, ili je ranije bila žrtva nasilja u porodici. Međutim, ispitanici su se radije opredjeljivali da nasilje ne prijave, najčešće iz dva razloga: nedostatak povjerenja u institucije i patrijarhalnog poimanja nasilja kao privatne stvari, koju treba rješavati iza zatvorenih vrata, između muža i žene. “Za Ujedinjene nacije nema sumnje da nasilje u porodici NIJE privatna stvar, već predstavlja problem na koji cjelokupno društvo mora odgovoriti, a vlade treba da obezbijede adekvatan sistem zaštite”, naglasila je gđa Mekluni.

Međunarodni statistički podaci pokazuju zabrinjavajuću situaciju, na koju nijedna zemlja nije imuna, uključujući i države članice Evropske unije. Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, osvrnuo se na podatak da je gotovo trećina žena u EU iskusila bilo fizičko bilo seksualno nasilje, od petnaeste godine života. “To nije samo zabrinjavajuće, to je neprihvatljivo. Ne smijemo dozvoliti da iko živi u strahu, naročito u sopstvenoj porodici. Nasilje nad ženama nosi sa sobom i troškove astronomskih razmjera. Ljudska patnja i bol, propuštene prilike za ekonomsku inkluziju i produktivnost, a tu su i troškovi socijalnih servisa podrške zlostavljanim ženama i njenoj djeci, kao i pravni troškovi privođenja pravdi počinioca nasilja. Diskriminacija predstavlja razlog za ove troškove, koji se mogu spriječiti,” izjavio je Drobnič.

Nataša Međedović Pištalo, direktorka NVO SOS Nikšić, organizacije koja će upravljati SOS linijom, istakla je kako ova organizacija iza sebe ima sedamnaest godina rada i da je zadatak operaterki koji rade na liniji da izađu u susret žrtvama, te da obezbijede emocionalnu i pravnu podršku u kriznim situacijama. “SOS linija za žrtve nasilja u porodici želi da pomogne žrtvama nasilja da preuzmu kontrolu nad sopstvenim životom,” naglasila je gđa Međedović-Pištalo.

Za samo deset dana kampanje, ka SOS liniji je upućeno 84 telefonska poziva, što je premašilo početna očekivanja. Glavni cilj ove kampanje je podizanje svijesti o postojanju ove nove, besplatne i nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici, motivisanje građana/ke da koriste ovaj vid podrške, kao i jačanje povjerenja u sistemski pristup javnih institucija u smislu primjene mjera zaštite.