Obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici

01.10.2015.

U okviru projekta “Pristup pravdi za žrtve nasilja” 28. i 29.septembra u hotelu Mediteran u Bečićima održan je obrazovno-konsultativni program o rodno zasnovanom nasilju u porodici, u organizaciji UNDP i nevladine organizacije Centar za ženska prava. Cilj programa je bio edukacija predstavnika pravosuđa o nasilju u porodici i nasilju nad ženama. Seminaru su prisustvovali predstavnici pravosuđa - Osnovnog državnog tužilaštva, Suda za prekršaje, Područnog organa za prekršaje, kao i predstavnici Ombudsmana, Parlamenta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava – Odjeljenja za rodnu ravnopravnost.


Tokom seminara učesnici su slušali predavanje o nasilju u porodici, oblicima i dinamici nasilja i karakteristikama žrtve i nasilnika. Takođe, govorili su o međunarodnim pravno obavezujućim standardima zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, prije svega Istanbulskoj konvenciji koju je Crna Gora ratifikovala, kao i zakonodavnom okviru u Crnoj Gori, uz pregled mjera za usaglašavanje zakonskog okvira sa međunarodnim standardima.


Seminar je bio sjajna prilika za diskusiju i interakciju svih učesnika, koji su ovo okupljanje ocijenili veoma uspješnim i korisnim. Prepoznata je potreba za međuinstitucionalnom i međuresornom saradnjom radi pospješivanja odgovora pravosudnih organa na problem rodno zasnovanog nasilja u porodici. Većina preporuka učesnika seminara se odnosila na neophodnost edukacije nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti. Ukazali su na potrebu za organizovanjem intenzivnijih i učestalijih edukacija za što veći broj predstavnika pravosuđa. Takođe, neki od učesnika su ukazali na to da je potrebno organizovati početni seminar, a zatim napredne na kojima će se raditi na slučajevima i problemima u praksi. Učesnici su sugerisali i da budućim seminarima iz ove oblasti treba da prisustvuju predstavnici svih organa koji učestvuju u postupku, poput predstavnika Uprave policije i Centra za socijalni rad.