Izabrani članovi Savjetodavne grupe ReLOaD programa

24.08.2017.

Nakon direktnog poziva članovima LAG TACSO grupe i nedavno objavljenog poziva za izražavanje interesa nevladinih organizacija, akademskih institucija i zainteresovanih pojedinaca za članstvo u Savjetodavnoj grupi u okviru crnogorske komponente Regionalnog programa lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu, odabrani su:

1. Smail Pepić, direktor NVO “Child Enfants”

2. Marina Vujačić, Koalicija NVO „Saradnjom do cilja“

3. Milena Bešič, direktorica NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)

4. Ivana Vujović, OSCE Misija u Crnoj Gori

5. Aleksandra Kiković, menadžerka programa, Centar za održivi razvoj, UNDP u Crnoj Gori