Znate li koje su posljedice nasilja u porodici i nasilja nad ženama?

27.09.2017.

Svaka druga žena u Crnoj Gori bila je žrtva nasilja u nekom trenutku tokom svog života. Ne smijemo zatvrati oči jer nasilje ima dalekosežne posljedice po pojedinca, porodicu i cjelokupno društvo. 

Cijena nasilja je astronomska. Procjenjuje se da Crna Gora godišnje izgubi više od 233 miliona eura usljed posljedica koje nasilje uzrokuje po: društvenu dobrobit, zdravstvenu zaštitu i bezbjednost, radnu produktivnost, sprovođenje zakona i sektorske budžete. 

Šta možemo da učinimo, sada, odmah? Pogledajte animirani video…

Istraživanje je sprovedeno u okviru Programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.