Otvoreni dan ženskog preduzetništva

26.05.2014.

Tema:  Jednodnevi skup “Otvoreni dan ženskog preduzetništva“ biće organizovan u saradnji Programa za rodnu ravnopravnost IPA 2010 , Privredne komore Crne Gore, Udruženja poslodavaca i Montenegro biznis alijanse. Cilj skupa je da se ostvari direktan kontakt između predstavnika/ca poslovnog sektora sa ženama koje tek započinju sopstveni biznis, kako bi se omogućilo sklapanje dogovora o saradnji, umrežavanje i moguće finansiranje za realizaciju 55 biznis planova žena iz 4 crnogorske opštine – Cetinje, Kolašin, Mojkovac i Pljevlja.

Skup će otvoriti:

Rastislav Vrbenski, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori
Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore
Don Edi-Berd, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori
 

Gdje:  Hotel Ramada, sala Milenijum, 2. sprat, Bul.Save Kovačeviča 74, Podgorica
Kada:  Petak, 30. maj 2014. u 11:00h

*      *      *
Biznis planovi koji će biti predstavljeni na ovom događaju predstavljaju rezultat rada grupe žena koje su tokom 2013. i 2014. godine bile obuhvaćene Programom za rodnu ravnopravnost, u okviru koga su organizovane obuke za preduzetništvo, izrada biznis planova i mentorska podrška. Oblasti od posebnog interesovanja budućih preduzetnica su agro-turizam, proizvodnja hrane i suvenira. Partneri u realizaciji ovog događaja su takođe Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i Biznis centar Bar.

Otvoreni dan ženskog preduzetništva biće prilika da se predstavnicima/cama poslovnog i bankarskog sektora, međunarodnih poslovnih udruženja, međunarodnih organizacija, ali i široj crnogorskoj javnosti, omogući da steknu direktan uvid u ženski preduzetnički potencijal. Takođe, ovaj događaj će poslužiti i kao prilika da se kroz primjer ovog programa ukaže na potrebu da se u Crnoj Gori podstakne uspostavljanje novih mehanizama za podršku ženskom preduzetništvu, čime bi se omogućio ekonomski prosperitet i balansiran društveni razvoj.      

Kontakt:

Sanja Elezović, savjetnica u Programu UNDP za rodnu ravnopravnost
Tel: ++382 20 22 447 443, Mob: ++382 69 055 863
E-mail: sanja.elezovic@undp.org; Web: www.gendermontenegro.me