Predstavljanje rezultata projekta "Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori - www.mojgrad.me"

15.09.2015.

Tema: Ministarstvo finansija, u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i NVO Institut alternativa, organizuje događaj na kojem će biti predstavljeni rezultati projekta “Monitoring lokalnih budžeta u Crnoj Gori - www.mojgrad.me.“

Uvodna izlaganja:

Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet, Ministarstvo finansija
Sanja Bojanić, šefica Sektora za demokratsko upravljanje i Sektora za ekonomiju i životnu sredinu, UNDP Crna Gora
Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora, NVO Institut alternativa

Predstavljanje rezultata projekta:

Marko Sošić, istraživač javnih politika, NVO Institut alternativa

Gdje:       Eko zgrada UN,  ul. Stanka Dragojevica bb,  Podgorica
Kad:        Srijeda, 16. septembar 2015. godine u 11:00h


Portal www.mojgrad.me predstavlja projekat vizuelizacije budžetskih podataka na lokalnom nivou i prvi je takve vrste u Crnoj Gori. Portal pruža mogućnost pretrage budžetskih podataka za svaku opštinu zasebno, kao i mogućnost upoređivanja podataka sa drugim opštinama ili regionima, prema utvrđenom nizu pokazatelja. Vizuelizacija budžetskih podataka je rezultat projekta “Monitoring lokalnih budžeta” čiji je cilj povećanje transparentnosti lokalnih finansija, a koji sprovodi NVO Institut alternativa u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz finansijsku podršku Ministarstva finansija.

Osim budžetskih podataka, na portalu se mogu pronaći i izvještaji o reviziji završnog računa, objašenjenja ključnih budžetskih pojmova i budžetskog ciklusa na lokalnom nivou, kao i najinteresantniji medijski članci o lokalnim finansijama. Takođe, vizuelizovan je i Strateški plan razvoja Glavnog grada, tako da su planirani projekti prikazani na prijemčiv način.

Contact informationNađa Radulović, Služba za odnose sa javnošću i slobodan pristup informacijama, Ministarstvo finansija,
Tel: +382 20 224 – 581; E-mail: mf@mif.gov.me
Marko Sošić, istraživač javnih politika u Institutu alternativa,
Tel. 020 268 686, Mob: 067 239 807, E-mail: marko@institut-alternativa.org   
Ivana Vujović, savjetnica za odnose s javnošću u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori,
Tel: +382 20 44 74 41, Mob: 069 681 222, E-mail: ivana.vujovic@undp.org