Predstavljeni rezultati kampanje „Bez barijera. Da posao ne stoji!“

30.03.2016.

Tokom kampanje „Bez barijera – Da posao ne stoji“ od novembra 2015. do marta 2016. godine, privrednici iz svih krajeva Crne Gore su ukazivali na barijere sa kojima se suočavaju u svakodnevnom poslovanju i predlagali rješenja za unapređenje poslovnog ambijenta. Na konferenciji za medije, koja je održana danas u Eko zgradi Ujedinjenih nacija, predstavljeni su rezultati kampanje, kao i Izvještaj o biznis barijerama identifikovanim tokom javnog dijaloga, a koji će biti upućen na razmatranje Savjetu za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi. Savjet će, u saradnji sa Vladom Crne Gore, u okvirima svojih nadležnosti, preporučiti realizaciju adekvatnih mjera.

Preduzetnici su putem portala www.bezbarijera.me prijavili ukupno 124 barijere, koje su svrstane u 8 kategorija, koje obuhvataju: neadekvatnu zakonsku regulativu, visoke takse, neefikasnu administraciju, finansijska ograničenja u pokretanju i vođenju biznisa, različita ograničenja u poslovanju, sivu ekonomiju, neadekvatnu inspekcijsku kontrolu i komplikovane i nejasne procedure.

„Nema sumnje da su zakoni, pravila, uredbe i propisi neophodni. Oni štite potrošače, poslodavce i zaposlene, ali i cjelokupno uređenje, pomažući izgradnju boljeg i pravednijeg društva. Iako im je to primarna svrha, isti ti propisi, zajedno sa institucijama i inspekcijama koje ih primjenjuju, vremenom se usložnjavaju, što može da ometa poslovanje privrednika i da ide nauštrb crnogorske ekonomije. Građani često odustaju od svojih biznis ideja kada se suoče sa nizom propisa koji ih sprečavaju da ih sprovedu u djelo ili da efikasno funkcionišu. Najbolji način da se spriječi ovakav trend je da se pruži šansa ljudima da sami pronađu najbolja rješenja za izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu“, istakla je Fiona Mekluni, stalna predstavnica UNDP i koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori.

Britanski ambasador u Podgorici NJ.E. Ian Viting, naglasio je da će ambasada nastaviti da podržava ovaj projekat i u narednih godinu dana. „Krajnji cilj ovog projekta je da Vlada Crne Gore, jedinice lokalne samouprave i druge nadležne institucije preduzmu konkretne korake koji će, gdje je to moguće, eliminisati uočene nedostatke u regulativi i administrativnim procedurama. Ovo nije nimalo lak posao, a posebno je težak za državnu administraciju, koja, kao i svaka administracija, lako i prirodno usvaja nove propise, ali se vrlo teško odriče postojećih. Ipak, ovaj napor je nužan, jer proizvodi opipljivu ekonomsku korist i, na kraju krajeva, nova radna mjesta i bolji život za naše sugrađane“, rekao je ambasador Viting.

„Projekat je imao za cilj da pokrene javni dijalog putem kojeg građani, poslovna i akademska zajednica, nevladine organizacije i ukupna zainteresovana javnost imaju mogućnost da ukažu državnoj i lokalnoj administraciji na probleme sa kojima se građani i poslovni subjekti u Crnoj Gori susrijeću u ostvarivanju svojih prava i obavljanju poslovnih aktivnosti. Ono što je karakteristično jeste da je u okviru projekta omogućeno zainteresovanoj javnosti da predloži načine za unapređenje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti javnih usluga i samim tim utiče na stvaranje boljeg i stimulativnijeg poslovnog ambijenta, čime se u krajnoj liniji sužava prostor za sivu ekonomiju.“ kazala je Bojana Bošković, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, Ministarstvo finansija.

Predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Svetlana Vuksanović potvrdila je opredjeljenje UPCG za aktivnu podršku kreatorima politika i donosiocima odluka u procesima izgradnje podsticajnog biznis okruženja koje će omogućiti opstanak i dalji razvoj poslovanja preduzeća, održivost javnih finansija, očuvanje položaja i standarda zaposlenih i otvaranje novih radnih mjesta. „Kampanju izdvaja činjenica da je ostvaren konstruktivan i otvoren dijalog između države i realnog sektora. Najbolji primjer za to su četiri okrugla stola koja su održana u Podgorici, Bijelom Polju, Baru i Kotoru, a na kojima su razgovarali predstavnici privrede i države. Sa ovih okruglih stolova upućene su jasne poruke i smjernice za lakše poslovanje, primjenjive u svim lokalnim samoupravama,“ naglasila je Svetlana Vuksanović.

*     *     *
Izvještaj o biznis barijerama, uključujući preporuke, predstavili su Miloš Vuković i Milika Mirković, moderatori portala www.bezbarijera.me.

*     *     *
Kampanja „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ dio je projekta „Uprava po mjeri građana i biznisa“, koji sprovodi UNDP u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i drugih partnera, uključujući Uniju poslodavaca Crne Gore. Projekat je usmjeren na pokretanje dijaloga sa građanima, s ciljem pojednostavljivanja komplikovanih birokratskih procedura i eliminisanja biznis barijera koje usporavaju i otežavaju privredne aktivnosti, kako bi se unaprijedio kvalitet i efikasnost javnih usluga. Osmišljen je u saradnji sa Udruženjem komunikatora javnog sektora zemalja Jugoistočne Evrope (SEECOM), po ugledu na britanski „Red Tape Challenge“.

Za dodatne informacije molimo Vas da se obratite:
Nađi Radulović iz Službe za odnose sa javnošću i slobodan pristup informacijama, Ministarstvo finansija,
Tel: +382 20 224 – 581; E-mail: mf@mif.gov.me
Milovanu Grbi, savjetniku za projekte i komunikacije u Britanskoj ambasadi Podgorica,
Tel +382 (0) 20 618 010, E-mail: Milovan.Grba@fco.gov.uk
Ivani Vujović, savjetnici za odnose s javnošću u Kancelariji UNDP u Crnoj Gori,
Tel: +382 20 44 74 41, Mob: 069 681 222, E-mail: ivana.vujovic@undp.org