Zaustavljanje nasilja nad ženama: Primjena zakona, mijenjanje stavova

30.05.2017.

Novi regionalni program predstavljen u Crnoj Gori

Novi trogodišnji program „Primjena zakona, mijenjanje stavova“, čiji je cilj zaustavljanje rodne diskriminacije i nasilja nad ženama, predstavljen je u Crnoj Gori na događaju koji je okupio predstavnike Delegacije EU, UNDP i agencija UN, Ministarstva rada i socijalnog staranja i civilnog društva. Program finansira EU, u iznosu od 5 miliona eura, a sprovodi Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UNWomen) u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj***. Komponentu za Crnu Goru, u vrijednosti od skoro 380.000 eura, sprovodiće Kancelarija UNDP u Crnoj Gori.  

Povodom zvaničnog početka programa, ambasador Aivo Orav, šef Delegacije EU u Crnoj Gori istakao je: „Kao što je navedeno u najnovijem godišnjem izveštaju Evropske komisije o Crnoj Gori, uprkos nekim pozitivnim koracima koji su preduzeti, rodno zasnovano nasilje je i dalje zabrinjavajuće. Kapaciteti relevantning institucija u ovoj oblasti, uključujući policiju i sudstvo, moraju se ojačati kako bi se bolje zaštitile žrtve a počinioci odvraćali od nasilnog ponašanja. Želim da pozovem sve odgovorne strane - Skupštinu, Vladu, pravosuđe, centre za socijalni rad, policiju, nevladine organizacije – da udruže snage da bi se stalo na kraj nasilju u porodici. Uspješna borba protiv nasilja, uz ekonomsko osnaživanje i ravnopravno učešće žena u politici, dio su iste slike i na svoj način doprinose ravnopravnosti polova.“

Fiona Mekluni, stalna koordinatorka Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori  ukazala je da: „Naša najnovija studija pokazuje da su diskriminatorni patrijarhalni stavovi, podstaknuti rodnim stereotipima, i dalje rasprostranjeni u Crnoj Gori. Podaci pokazuju da je skoro svaka druga žena u Crnoj Gori tokom života doživjela neki oblik nasilja (psihičko, fizičko, ekonomsko ili seksualno), pri čemu su nasilnici supružnici ili partneri. Primjenjuje se obrazac blagog kažnjavanja: u samo 7% od ukupnog broja procesuiranih slučajeva u 2016. godini izrečena je zatvorska kazna. Ostali su kažnjeni novčano, na uslovne osude ili su im izrečena upozorenja. Nažalost, čini se da je još uvijek lako zatvoriti oči pred ovim toksičnim ponašanjem i očigledno da je nivo tolerancije na nasilje u porodici izuzetno visok. Potrebno nam je udruženo djelovanje svih institucija, međunarodnih partnera, civilnog društva i građana kako bismo združenim snagama doveli do promjene ponašanja na svim nivoima društva."

Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja u Crnoj Gori podsjetio je da je „postignut određeni napredak u ovoj oblasti, u smislu rada na prevenciji nasilja u porodici i pružanja bolje zaštite žrtvama. Međutim, moramo zajednički uložiti dodatne napore kako bismo iskorijenili nasilje i diskriminaciju u svim njenim oblicima, obezbijedili punu zaštitu i pružili sveobuhvatnu podršku žrtvama, posebno tokom sudskih postupaka, tako da počinioci budu adekvatno sankcionisani a pravda postignuta. Diskriminatorski stavovi, loše prakse i rodnih stereotipi su korijen svakog nasilnog ponašanja, zato se moramo fokusirati na prevenciju, integrisati je u naš obrazovni sistem, ali i u okviru nadležnih institucija, policije i centara za socijalni rad.“

Delegacija Evropske unije i Kancelarija UNDP u Crnoj Gori snažno su posvećeni iskorjenjivanju rodno-zasnovanog nasilja, što potvrđuje naše čvrsto partnerstvo još od 2010 godine. Naša zajednička posvećenost ovim pitanjima sprovodi se u djelo kroz projekat Podrška antidiskrimaciji i politikama rodne ravnopravnosti, koji finansira EU a sprovodi UNDP. Projekat ima za cilj da doprinese promjeni diskriminatornih stavova, percepcija i praksi i omogući stvaranje društva koje poštuje ljudska prava i primjenjuje principe rodne ravnopravnosti u svim segmentima života. Ponosni smo što naše partnerstvo svakodnevno jača i što smo se udružili sa UN Women da zajednički sprovedemo ovaj regionalni program*** koji obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo* (oznaka u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN), Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku.