Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja I teritorija Zapadnog Balkana i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Druga faza programa je počela sa realizacijom 1. januara 2021. godine i u narednom četvorogodišnjem periodu cilj programa je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva i mladih u regionu Zapadnog Balkana. Realizacija programa bazira se na na razvoju i širenju transparentnog pristupa finansiranja nevladinih organizacija (NVO) iz budžeta JLS, radi ostvarivanja  zajedničkih potreba u lokalnoj zajednici. Program je nastavak dobre prakse prve faze ReLOaD, što ujedno predstavlja i model za djelovanja  u drugoj fazi programa.

ReLOaD poziva jedinice lokalne samoupravu da izraze interes za učešće u sprovođenju ReLOaD2 programa. Svrha ovog poziva je odabir pet (5) partnerskih Klastera jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori kojima će biti obezbjeđena tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta sa ciljem jačanja saradnje sa nevladinim sektorom, kao i podrška u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata NVO.

Podnošenje prijava i rokovi

Podnosioci prijava treba da se pridržavaju formata Prijavnog obrasca i u skladu s tim dostave tražene informacije i potrebnu dokumentaciju. Obrazac treba ispuniti na lokalnom jeziku. Od Klastera JLS se očekuje da dostavi obaveznu dokumentaciju iz prijavnog seta, odnosno Prijavni obrazac i pismo namjere. Ova dva dokumenta su objedinjena za sve JLS Klastera – podnosi se jedan Prijavni obrazac i jedno Pismo namjere sa podacima i ovjerama svih JLS koje čine Klaster. Svi dokumenti moraju biti propisno ispunjeni, potpisani i ovjereni u skladu sa zahtjevima svakog od navedenih obrazaca.

Prijavni obrazac, pismo namjere i prateća dokumentacija predaju se u jednoj (1) originalnoj (ili ovjerenoj) kopiji dokumentacije u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zapečaćenoj koverti putem preporučene pošte, privatne kurirske službe ili lično na sljedeću adresu:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori - UNDP Crna Gora

 

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Zgrada Ujedinjenih nacija

Stanka Dragojevića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Smjernice za klastere jedinica lokalne samouprave možete preuzeti ovdje.

Pismo namjere možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Kranji rok za dostavu prijava UNDP je 15. jul 2021. godine u 15:00 sati.

Prijave dostavljene nakon utvrđenog roka, biće razmatrane samo u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije  isteka roka. Prijave dostavljene na drugi način (npr. putem faksa ili e-maila) ili koje budu dostavljene na druge adrese neće se razmatrati. Informacije i elektronska verzija cijelog prijavnog paketa dokumenata može se naći na sljedećoj adresi: www.me.undp.org.

Info dani za prezentovanje Javnog poziva lokalnim samoupravama, će biti organizovani:

  • petak, 28. maja 2021. godine, u 12:00 sati u Hotelu Hilton u Podgorici, za jedinice lokalne samouprave Centralnog regiona,
  • ponedjeljak, 31. maja 2021. godine, u 12:00 sati u Hotelu Avala u Budvi, za jedinice lokalne samouprave Južnog regiona,
  • četvrtak, 3. juna 2021. godine, u 12:00 sati u sali skupštine Opštine Pljevlja, za jedinice lokalne samouprave Sjevernog regiona.

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, JLS mogu kontaktirati UNDP u Crnoj Gori, putem email-a: dzenana.scekic@undp.org sa referencom na ReLOaD2 projekat u naslovu. Pitanja se mogu dostavljati do tri radna dana prije isteka roka za prijavu. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije u roku od dva radna dana nakon prijema.

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

 

U prvoj fazi Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji je realizovan u periodu 2017 – 2020. godine u 6 zemaljalja i teritorija Zapadnog Balkana, promovisano je jačanje lokalne demokratije sa ciljem jačanja transparentnosti finansiranja OCD iz budžeta JLS, kako bi se naglasila važnost uloge civilnog društva u lokalnim zajednicama i stvaranje dugoročnih partnerstava između lokalnih vlasti i OCD. Projekat je stvarao uslove za konkurentni projektni pristup finansiranju i raspodjeli sredstava za OCD, kao i omogućio OCD da se profesionalizuju i postanu bolji pružaoci usluga u lokalnim zajednicama. 

 

UNDP UNDP u svetu

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Makedonija (Bivša jugoslovenska republika) Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam Svazilend

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve