All projects


Rodnim politikama do efektivnog upravljanja

Cilj projekta je da se rodna ravnopravnost razvije i integriše kao glavna politika za postizanje djelotvornog upravljanja i izgradnju snažnih institucija. To ćemo postići na način što ćemo perspektive…  


Jačanje kapaciteta Opštine Danilovgrad

Opšti cilj projekta je pružanje podrške inkluzivnom društveno-ekonomskom razvoju opštine Danilovgrad kroz stvaranje povoljnog okruženja i infrastrukturnih uslova koji mogu zadovoljiti potrebe svih…  


Unapređenje efikasnosti sistema pravosuđa

Osnovni cilj je primjena najmodernijih IKT rješenja za poboljšanje ukupne efikasnosti pravosudnog sistema.  


Razvoj zelenih biznisa u Crnoj Gori

Projekat ima za cilj stvaranje povoljne poslovne klime i uslova za ulaganja privatnog sektora u niskokarbonske i druge ekološki prihvatljive biznise u Crnoj Gori.  


Održiva saobraćajna infrastruktura: Aerodromi Crne Gore

Za malu zemlju čija se ekonomija uveliko oslanja na turizam, ulaganje u aerodromsku infrastrukturu je preduslov za podsticanje sveukupnog razvoja. Cilj projekta je povećanje kapaciteta aerodroma…  


Reforma javne uprave: Optimizacija na lokalnom nivou

Cilj optimizacije je da unaprijedi efikasnost jedinica lokalne samouprave, kako bi postale djelotvorne, odgovorne i inkluzivne institucije, fokusirane na održivi razvoj. Istovremeno, opštine treba da…  


Reforma javne uprave: Elektronska razmjena podataka

Projekat „Unapređenje jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave“ ima za cilj da poboljša kvalitet i efikasnost javnih servisa.  


Zvanična razvojna pomoć

The long-term expected result is the Government of Montenegro to assume its new role as a donor country and respond to new demands in the areas of international development cooperation and…  


Jačanje sistema upravljanja kulturnom baštinom

Projektat je usmjeren na revitalizaciju kulturne baštine u Crnoj Gori, uključujući unapređenje postojećeg zakonodavnog okvira i uspostavljanje nove regulative, s ciljem da se cjelokupni sistem zaštite…  


Jačanje kapaciteta Gradske opštine Golubovci i

Osnovni cilj projekta je pružanje podrške inkluzivnom socijalno-ekonomskom razvoju Gradske opštine Golubovci, kreiranjem pogodnog okruženja i infrastrukture koja je u stranju da zadovolji potrebe svih…  


Ubrzanje procesa pristupnih pregovora

Cilj projekta je jačanje kapaciteta za koordinaciju i vođenje cjelokupnog procesa pristupanja EU, kao i osiguranje bolje koherentnosti brojnih uporednih procesa relevantnih za EU integracije.  


EU4ME

Opši cilj projekta je da doprinese boljem razumijevanju procesa EU integracija među građanima Crne Gore i da osigura njihovu podršku procesu pridruživanja.  


Socijalni e-karton

Socijalni e-karton je stub reforme sistema socijalne zaštite. Projekat je podržao izradu novog zakonskog okvira, jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, uspostavljanje IKT infrastrukture i…  


Jačanje sistema zdravstva

Razvoj i unapređenje nacionalnog integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) je od izuzetnog značaja za dalji razvoj cjelokupnog zdravstvenog sistema. Unapređenje IT infrastrukture…  


Primjena zakona, mijenjanje stavova

Regionalni program “Primjena zakona, mijenjanje stavova” – koji finansira Evropska unija a sprovodi UN Women, ima za cilj zaustavljanje rodno-zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama, sa posebnim…  


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu putem osnaživanja civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.  


Sveobuhvatno i ekološki prihvatljivo upravljanje PCB-em

UNDP, u partnerstvu sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF) i Vladom, pomaže Crnoj Gori da izgradi bolju, zeleniju budućnost tako što će na bezbjedan način ukloniti toksični otpad, poput…  


Javne finansije za razvoj u Crnoj Gori

Unapređenje upravljanja javnim finansijama je neophodno za dalji razvoj svih sektora ekonomije i bolji kvalitet života građana.  


Drugi ažurirani dvogodišnji izvještaj

U cilju unapređenja upravljanja u oblasti klimatskih promjena i rješavanja izazova sa kojima će se Crna Gora suočiti usljed klimatskih promjena, postoji potreba da se koncepti koji se odnose na…  


Treći nacionalni izvještaj o klimatskim promjenamaChange

Projekat će omogućiti Crnoj Gori da ispuni obaveze u skladu sa Okvirnom konvencijom UN o promjeni klime (UNFCCC), pripremi Treći nacionalni izvještaj i dostavi ga Konferenciji strana ugovornica.  

UNDP UNDP u svetu

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Makedonija (Bivša jugoslovenska republika) Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam Svazilend

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve