Socijalni e-karton: Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS)

Ukratko:

Socijalni e-karton je stub reforme sistema socijalne zaštite. Projekat je podržao izradu novog zakonskog okvira, jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta, uspostavljanje IKT infrastrukture i samog informacionog sistema socijalnog staranja (ISSS), koji je osigurao sprovođenje reforme u praksi.

Socijalni e-karton je kompleksni informacioni sistem u okviru kog se sprovode skoro svi postupci u sektoru socijalne zaštite:

 • Materijalna davanja: 14 vrsta materijalnih davanja + 11 davanja iz sektora boračke i invalidske zaštite. Sistem je odgovran za oko 84,000 pojedinačnih isplata socijalne pomoći mjesečno, odnosno za oko 100 miliona eura godišnje. Sistem obrađuje kompletan postupak – od podnošenja zahtjeva do utvrđivanja i priznavanja prava odnosno izdavanja pojedinačnih rješenja, obračuna, isplate, revizija i praćenja. 
 • Centar za socijalni rad sada je centralni punkt koji funkcioniše po principu „sve na jednom mjestu“ (eng. one-stop shop). Tu su elektronski dostupni svi dokazi da se ispune uslovi za ostavarivanje prava, na osnovu imovinsko-prihodovnog stanja pojedinca ili porodice, pa se pravo može ostvariti istog dana kada je zahtjev podnijet.
 • Vođenje slučaja – socijalne usluge (starateljstvo, porodični smještaj – hraniteiljstvo, smještaj u javnu ustanovu socijalne i dječje zaštite, nasilje u porodici, savjetovanje, nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, itd.).
 • Informacioni podsistem (uključujući i modul za e-zdravstvenu zašititu) za javne ustanove socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika (domovi za odrasla i stara lica, dom za djecu bez roditeljskog staranja, itd.), e-registri (5).
 • Podsistem za poslovnu analitiku (eng. Business Intelligence) za izvještavanje, analize i statistiku, generiše baze podataka koje služe za praćenje, evaluaciju i kao osnov za donošenje sektorskih politika i odluka.

Ciljevi:

Krajnji cilj ovog kapitalnog projekta je strukturna reforma sistema socijalne i dječje zaštite radi dobrobiti siromašnih i socijalno ugroženih. Ukratko, kroz projekat su ostvareni sljedeći rezultati:

 • Ostvarena je optimizacija budžetskih izdvajanja za socijalnu zaštitu kroz bolju usmjerenost materijalnih davanja (smanjenje greške uključenosti i isključenosti). Kroz ISSS imamo detaljan uvid u prihodovno-imovinsko stanje i dosijee pojedinaca i porodice. Ukidanjem materijalnih davanja onima koji su ih ostvarivali bez valjanog zakonskog osnova, obezbjeđena su sredstva za one koji su u stanju socijalne potrebe a nisu porkiveni mrežom socijalne zaštite.
 • Unaprijeđen je pristup materijalnim davanjima, kroz uspostavljanje automatizovanog pribavljanja dokaza za ostvarivanje prava.
 • Poboljšan je kvalitet i praćenje pružanja socijalnih usluga, kroz uvođenje vođenja slučaja.
 • Sektor socijalne zaštite je reformisan, modernizovan, a administrativni troškovi su smanjeni.
 • Obezbijeđena je laka dostupnost podataka i statistike.
 • Ojačan je kredibilitet sistema socijalne zaštite.

Aktivnosti:

Široki opseg projektnih aktivnosti, rezimiramo u okviru tri komponente:  

 •  Reforma zakonskog i insitucionalnog okvira – poržana je izrada novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zašititi i ključnih podzakonskih akata; uvođenje standarda, reorganizacija i proširenje mreže centara za socijalni rad, izrada novih opisa poslova, sistematizacija i najvažnije re-inženjering procedura/poslovnih procesa u centrima za socijalni rad.
 • Kontinuirana izgradnja kapaciteta: sa Radnim timovima tj. stručnim ljudima, praktičarima – krajnjim korisnicima iz sistema socijalne zaštite, održano je preko 100 radionica i to samo samo u dijelu osmišljavanja (dizajna) i testriranja funkcionalnosti ISSS-a. Uz osnovne obuke za rad u ISSS-u koje su prošli svi zaposleni, održano je preko 45 posebno osmišljenih prezentacija. Svi zaposleni u centrima su prošli i zvaničnu ECDL obuku za kompjutersku pismenost, ali i više stručnih obuka. Objavljen je priručnik za superviziju kao i priručnik koji služi kao literatura za polaganje stručnog ispita, neophodnog za licenciranje stručnih radnika. Kroz projekat je obezbjeđena IKT infrastruktura – telekomunikacione mreže na centralnoj i udaljenim lokacijama, serverska infrastruktura, opremanje svih javnih ustanova (34) računarskom opremom i podrška održivosti u vidu obezbjeđenja dugoročnih ugovora za održavanje aplikativnog sofvera, servera, hardvera i mreža.
 • Kontinuirani razvoj novih funkcionalnosti sistema, optimizacija i održavanje.

Rezultati:

 • Sprovedena je strukturna reforma sistema socijalne zaštite, sa ciljem da siromašni i socijalno ugroženi imaju lakši i brži pristup kvalitetnijim uslugama socijalne i porodične zaštite, a da materijalna davanja budu pravednije usmjerena. 
 • Znatno je poboljšan kapacitet i operativni rad svih centara za socijalni rad je sada u potpunosti ujednačen, a stručni radnici su rasterećeni velikog dijela administrativnog posla. S druge strane, siromašni i socijalno ugroženi sada na jednostavan način ostvaruju pravo na materijalna davanja zasnovana na utvrđivanju imovinsko-prihodovnog statusa i nijesu više izloženi troškovima vezanim za pribavljanje dokumentacije neophodne za ostvarivanje prava. Ilustracije radi, četvoročlana porodica morala je da pribavi čak 36 dokumenata od raznih insitucija da bi ostvarila pravo. Iste su morali ponovo da pribave i dostave ih centru svakih šest mjeseci radi revizije prava. Ovo više nije slučaj jer se dokumentacija sada automatski pribavlja u elektronskoj formi.
 • Informacioni sistem generiše više e-registara i ima sofisticirani BI podsistem za poslovnu analitiku koji služi za praćenje, evaluaciju i donošenje sektorskih politika zasnovanih na stvarnim analitičkim podacima.
 • Po mišljenju stručnjaka, Socijalni e-karton služi kao model u smislu funkcionalnosti i integrisanosti. Takođe, može da služi i kao primjer za dobro osmišljene i efikasno sprovedene strukturne reforme sistema, pružanje usluga po mjeri građana i kao moćna alatka za svakodnevni rad, praćenje rada i racionalizaciju potrošnje budžetskih sredstava.

Pratite projektne aktivnosti putem veb stranica naših partnera: 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Centri za socijalni rad

IT rješenje i održavanje sistema - S&T

 

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

август 2017

Očekivani datum završetka:

децембар 2023

Sektor:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Montenegro

  Partner u sprovođenju:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • United Nations Development Pro
 • Goverment Of Montenegro
 • Iznos donacije

  $ 1.483.150

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2021 $ 167.165

  2020 $ 350.875

  2019 $ 275.086

  2018 $ 437.673

  2017 $ 31.455

  UNDP UNDP u svetu

  A

  Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

  B

  Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

  Č

  Čad

  C

  Centralnoafrička Republika

  Č

  Čile

  C

  Crna Gora

  D

  Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

  E

  Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Etiopija

  F

  Filipini

  G

  Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

  H

  Haiti Honduras Hrvatska

  I

  Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

  J

  Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

  K

  Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

  L

  Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

  M

  Madagaskar Makedonija (Bivša jugoslovenska republika) Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

  N

  Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

  O

  Obala Slonovače

  P

  Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

  R

  Ruanda Ruska Federacija

  S

  Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

  Š

  Šri Lanka

  S

  Sudan Surinam Svazilend

  T

  Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

  U

  Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

  V

  Venecuela Vijetnam

  Z

  Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve